10

10,11,12, ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கு.

10,11,12, ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கு. நாளை முதல் ஹால்டிக்கெட் வழங்கப்படும், என்ற இணையதளத்தில் ஹால்டிக்கெட் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்