டெல்லி லடாக்

டெல்லி லடாக்கில் பிரச்சினை.??

டெல்லி லடாக்கில் பிரச்சினைக்குரிய இடத்தில் படைகளை விலக்கிக்கொள்ள இந்தியா சீனா ஒருமித்த முடிவு எடுத்துள்ளது என்று வெளியுறவு துறை அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் லடாக் எல்லையில் அமைதி திரும்புவதை…