சுற்று வட்டாரம்

இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தம் …

மின்சாரம் நிறுத்தம் : ராமநாதபுரம் ரெகுநாதபுரம் ஆர்எஸ் மடை தேவிபட்டினம் ஆர் காவனூர் அகிய துணை மின் நிலையங்களில் நாளை சனிக்கிழமை மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற…