கொரோனாவின் முப்பாட்டன்.??

கொரோனாவின் முப்பாட்டன்.??

உலகில் இதுவரை உருவான வைரஸ் பாதிப்புகளில் கொரோனா வைரஸ்மூலம் தம் அதிகமாக மக்கள் பாதிப்புக்குள்ளானவர்கள் என்று போலியான சித்திரமே மக்கள் மனதில் உருவாக்கி விட்டது புதிய சினிமாக்கள்…