வேலை வாய்ப்பு.

தமிழகம் முழுவதும் ரேஷன் கடை வேலை வாய்ப்பு!!

10ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு தமிழகம் முழுவதும் ரேஷன் கடைகளில் வேலை வாய்ப்பு!! தமிழகம் முழுவதும் ரேஷன் கடைகளில் வேலை!! தமிழ்நாடு ரேஷன் கடை.…