சுற்றுவட்டார செய்திகள்

பெரியபட்டினம் அதன் சுற்று வட்டாரப் பகுதி மக்களுக்காக உங்கள் சிரமத்தை எளிதாக்கும் விதமாக

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஏக இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் நம் அனைவரின் மீதும் நிலவட்டுமாக பெரியபட்டினம் அதன் சுற்று வட்டாரப் பகுதி மக்களுக்காக உங்கள் சிரமத்தை எளிதாக்கும் விதமாக…