கட்டுரை

கொரோனாவின் முப்பாட்டன்.??

உலகில் இதுவரை உருவான வைரஸ் பாதிப்புகளில் கொரோனா வைரஸ்மூலம் தம் அதிகமாக மக்கள் பாதிப்புக்குள்ளானவர்கள் என்று போலியான சித்திரமே மக்கள் மனதில் உருவாக்கி விட்டது புதிய சினிமாக்கள்…

உண்மையை தாமதமாக ஏற்றுக் கொண்ட உலக சுகாதார அமைப்பு …!!

உண்மையை தாமதமாக ஏற்றுக் கொண்ட உலக சுகாதார அமைப்பு. ஒரு நோயைப் பற்றி உலகம் எந்த கோணத்தில் அணுகுகிறதோ அதே கோணத்தில் தான் மனிதன் மனம் அதை…

கொரோனா வைரஸ் வெளியாகும் நிறங்களும் நிஜங்களும்!!

கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பால்!! வருமானத்திற்கு வழி இல்லையே என்ற வருத்தம் பலருக்கு. மோசமான தேய்மானம் சூழ்நிலை ஆகிறதே என்ற வருத்தம் சிலருக்கு. இன்னும் சில வருடம் கழித்தாலும்…